Reklamacje

W przypadku chęci odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, może Pan / Pani posłużyć się poniższym formularzem, przesyłając go do nas pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną wraz z otrzymaną biżuterią. Jeżeli formularz nie jest przesyłany wraz ze zwracanym produktem, proszę pamiętać, że możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia nam dowodu jej odesłania.

FORMULARZ REKLAMACYJNY

ADRESAT:

Anouschka Agnieszka Szałas – Kosela, Tokarnia Duża 50, 26-060 Chęciny

DANE KLIENTA:

Imię i nazwisko:

Adres:

E-mail:

Tel.:

Nr rachunku bankowego: ………………………………………………………………………………………………

PRZEDMIOT REKLAMACJI:

Nazwa produktu:

Data nabycia produktu:

Cena produktu: ………………………… zł

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad i okoliczności ich powstania):

Kiedy wady zostały stwierdzone:

DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:

(___) wymiana rzeczy na wolną od wad,

(___) usunięcie wady,

(___) obniżenie ceny,

(___) odstąpienie od umowy.

…………………………………………………..

data i podpis

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Pana / Pani dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu obsługi procesu reklamacyjnego przez Anouschka Agnieszka Szałas, NIP 9592016547, nr REGON 381773043, Tokarnia 128, 26-060 Chęciny

Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest pod adresem anouschka.biuro@gmail.com

W związku z obsługą procesu reklamacyjnego, dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak firmy kurierskie, operatorzy pocztowi, banki, hostingodawcy, biuro rachunkowe. Formularz będzie przechowywany przez okres jaki jest niezbędny do realizacji celu.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych zawartych w formularzu, przysługują Panu / Pani następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu reklamacyjnego.